Een andere manier om aan de slag te kunnen bij Maintenance Assistant is door middel van detachering. 

Het voordeel van detachering is dat we hoger opgeleid personeel, geworven en geselecteerd  door Maintentence Assistant zelf, makkelijk en snel op de juiste plek kunnen inzetten.

Detachering is geschikt voor de invulling van tijdelijke vacatures waarvan de begin- en einddatum bekend zijn, zoals bijvoorbeeld projecten, vervanging tijdens vakanties of zwangerschapsverlof. Ook bij detachering wordt een uitzendovereenkomst afgesloten. Een verschil met uitzenden is onder meer dat bij detacheren het niet mogelijk is om tussentijds op te zeggen. 

In deze instabiele tijden, kiezen vele bedrijven niet snel voor vast personeel. Toch biedt uitzendwerk vele toekomstmogelijkheden. Maintenance Assistant zet de juiste mensen in waar om wordt gevraagd. Voor het uitgezonden personeel is het een kans om in een bepaalde periode werk af te leveren, wat bij tevredenheid kan leiden tot een vaste aanstelling. 

Bij Maintenance Assistant komt het namelijk regelmatig voor dat onze werknemers na de uitzendings- of detacheringstermijn in vaste dienst worden genomen door de opdrachtgever.