Voor ondernemingen is een goede werving en selectie van vaste medewerkers is een tijdrovende zaak, maar een zeer belangrijk aspect om concurrend te blijven. Wij zijn van mening wanneer kwaliteit en talenten juist worden ingezet dit tevens direct invloed heeft op de bedrijfsresultaten.

U kunt ervoor kiezen het complete traject uitbesteden aan Maintenance Assistant, zodat u zich kunt blijven richten op de corebusiness. Deze dienst valt niet onder het VCU.

Het voordeel is dat er ruime aandacht wordt geschonken aan het vinden van de geschikte kandidaat.

Bij het uitbesteden van de werving en selectie kunt u denken aan het opstellen van een functieprofiel, de volledige wervings- en sollicitatieprocedure tot en met de selectie. Maintenance Assistant doet voor u al het werk en stelt dan uiteindelijk een beperkt aantal gescreende kandidaten voor die reeds voldoen aan uw eisen.

Uiteraard kunt u altijd voor kiezen de werving en selectie zelf blijven verzorgen. Om een goede afweging te kunnen maken tussen uitbesteden of het zelf te gaan verzorgen, is het raadzaam altijd in kaart te brengen:

- wat de kosten zijn om een advertentie plaatsen.

- de tijd en benodigde personeel om tientallen brieven te kunnen screenen.

- de sollicitatiegesprekken die gevoerd dienen te worden.

- kans op een minder geschikte medewerker

- tijdig beƫindigen van het arbeidscontract.

Mochten er verder nog vragen zijn, dan is Maintenance Assistant bereid u hiermee verder te helpen.