Voor ondernemingen is een goede werving en selectie van vaste medewerkers een tijdrovende zaak, maar een zeer belangrijk aspect om concurrerend te blijven. Wij zijn van mening dat wanneer kwaliteit en talent juist word ingezet, dit tevens direct invloed heeft op de bedrijfsresultaten.

U kunt ervoor kiezen het complete traject uit te besteden bij Maintenance Assistant, zodat u zich kunt blijven richten op de corebusiness. Deze dienst valt niet onder het VCU.

Het voordeel is dat er ruime aandacht wordt geschonken aan het vinden van de geschikte kandidaat.

Bij het uitbesteden van de Werving & Selectie kunt u denken aan het opstellen van een functieprofiel, de volledige wervings- en sollicitatieprocedure tot en met de selectie. Maintenance Assistant doet voor u al het werk en stelt dan uiteindelijk een beperkt aantal gescreende kandidaten voor die reeds voldoen aan uw eisen.

Uiteraard kunt u er altijd voor kiezen de werving en selectie zelf blijven te verzorgen. Om een goede afweging te kunnen maken tussen uitbesteden of het zelf te gaan verzorgen, is raadzaam altijd in kaart te brengen:

Wat zijn de kosten voor een advertentie;
De tijd en het benodigde personeel om tientallen vrieven te kunnen screenen;
De sollicitatiegesprekken die gevoerd dienen te worden;
De kans op een minder geschikte medewerker;
Het tijdig beëindigen van het arbeidscontract.

Uiteraard is Maintenance Assistant bereid u te assisteren en eventuele vragen te beantwoorden.